حداقل کارمزد

نرخ کارمزد تقسیط در فروشگاههای آنلاین 3 %  تا 4%ماهانه می باشد . قسط شاپ  جهت رعایت حال مشتریان گرامی کالاهای مورد درخواست را با نرخ کارمزد 2/5 ٪ ماهانه تقسیط  می نماید .